30/12/2014

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ


Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η ΧΕΝ Ελλάδος

Ανακοινώνουν

 

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων των υποψηφίων, βάσει της οποίας γίνεται η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά σαράντα πέντε (45) ατόμων, σε συνέχεια της σχετικής Ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης «ΝΟΣΤΟΣ _ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στον Δήμο Αθηναίων», Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ:

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, ενεργώντας ως συντονιστής της πράξης, ανακοινώνει ότι, εν δυνάμει του από 30/12/2014 πρακτικού επιλογής της Επιτροπής Επιλογής, το οποίο εγκρίθηκε κατά τη συνεδρία του Δ.Σ. της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ με ημερομηνία 30/12/2014, αναρτήθηκαν σήμερα 30/12/2014 τα αποτελέσματα για τις προσλήψεις των 45 εργαζομένων στο πλαίσιο του ως άνω Σχεδίου Δράσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι σχετικοί πίνακες, οι οποίοι περιλαμβάνουν την κατάταξη ανά θέση (επιτυχόντες/ούσες, επιλαχόντες/ούσες) και ένας κατάλογος με τους/τις απορριφθέντες/είσες και τις θέσεις για τις οποίες αποκλείονται, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος (nostosathens.gr).

 

Οι υποψήφιοι/ες που κατέθεσαν σχετική αίτηση μπορούν να αναζητήσουν τα αποτελέσματα που τους/τις αφορούν με βάση τον προσωπικό AΜΚΑ για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Υποψήφιοι/ες που επιλέχθηκαν για κάποια θέση, δεν εμφανίζονται ως επιλαχόντες στις υπόλοιπες.

 

Ευχαριστούμε όλους/όλες τους/τις υποψήφιους/ες που έκαναν αίτηση και ευχόμαστε καλή επιτυχία στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Δομή παροχής συσσιτίου

Ανοιχτό κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων

Ξενώνας προσωρινής φιλοξενίας

Απορριφθέντες-είσες

<- Επιστροφή